fbpx

החזר כספי לחברי כללית מושלם

Voice Selector Converse מוכר ע״י קופת חולים כללית כמכשיר עזר לשמיעה. חברי הקופה זכאים להחזר כספי בהתאם לתנאים.

מי זכאי להחזר כספי?

לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 הזקוקים לאביזרי עזר לשמיעה.

מהו גובה ההחזר?

עד 75% מעלות האביזרים, ועד לסכום מרבי של 1,097 ש"ח לשנה קלנדרית.

כיצד להגיש בקשה להחזר כספי?

 1. ראשית יש לוודא כי בידיך המסמכים הבאים:
  • חשבונית מס מקורית עבור הרכישה.
  • הפניית רופא או קלינאית תקשורת של שירותי בריאות כללית, רלוונטית לשנת הרכישה, המאשרת את הצורך באביזר שמיעה.
 2. ניתן להגיש את הבקשה להחזר:
  • באמצעות אתר האינטרנט כאן>
  • לחלופין ניתן למלא טופס בקשה להחזר כספי. טופס להורדה
   יש לצרף לטופס הבקשה חשבונית והפניה ולשלוח לכללית מושלם, מחלקת התביעות, ת.ד 2265 בני ברק, מיקוד 5112201

בחירת שפה

  בואו נדבר

  UK +44 0800 055 7700 IL +972 077 901 8642 תחזרו אליי אחר כך
  סל הקניות שלך
  סל הקניות ריק